Το Δίκτυο Αποφοίτων της AXIA συγκεντρώνει πρώην εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους, με σκοπό να συνδέσει επαγγελματίες με κοινά πεδία ενδιαφέροντος και παρόμοιες αρχές και αξίες. Το Δίκτυο Αποφοίτων μας έχει στόχο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα η οποία εμπνέει την προσωπική ανάπτυξη και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη βιομηχανία κεφαλαίων και άλλα θέματα που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Μέσω του Alumni Network μας, τα πρώην μέλη της ομάδας της AXIA μπορούν να διατηρήσουν μια σχέση μαζί μας και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες υποθέσεις μας. Από απόψεως κοινωνικότητας, το Δίκτυο Αποφοίτων μας διευκολύνει την επικοινωνία και ανοίγει πόρτες δικτύωσης μέσα από οργανωμένες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, καθώς και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις του τομέα κεφαλαίων.

Καλωσορίζουμε και ενθαρρύνουμε τους πρώην υπαλλήλους και εκπαιδευόμενους της AXIA να γίνουν μέλη του Δικτύου Αποφοίτων μας συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τα πιο κάτω στοιχεία.

Εγγραφή στο Δίκτυο Αποφοίτων της AXIA