Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα μελετών και έρευνας που καλύπτει τις περιοχές και τους τομείς στους οποίους εστιάζουμε: Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία. Ενώ οι αναλυτές μας παρακολουθούν ενεργά το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις τάσεις της βιομηχανίας για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την επικοινωνία ευκαιριών, έχουμε δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο του τμήματος ανάλυσης της AXIA που ενεργεί ως περιεκτικός οδηγός αναφοράς όλων των προϊόντων του τμήματος. Οι μελέτες της AXIA ποικίλλουν σε έκταση, περιεχόμενο, συχνότητα και ύφος ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική επικοινωνία των ιδεών μας.

Ο στόχος μας είναι να εντοπίσουμε ευκαιρίες με αξία και μελλοντικούς καταλύτες που θα διαμορφώσουν τις εταιρείες και θα καθορίσουν τις αποτιμήσεις τους.

Οι απόψεις των αναλυτών μας είναι εντελώς ανεξάρτητες και οι πηγές πληροφοριών μας είναι ποικίλες και ενημερωμένες.

Στόχος μας είναι να διατηρούμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αντικειμενικότητας, χωρίς να δημιουργούμε συγκρούσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν σε μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τελευταίο μας Research Product Catalogue