Αν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε μια καριέρα Επενδυτικής Τραπεζικής, αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσετε! Η AXIA αντιμετωπίζει την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών ως ένα σημαντικό έργο με διπλό όφελος, τόσο για τη μελλοντική ανάπτυξη της AXIA όσο και για σκοπούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τα προγράμματα πρακτικής εξάσκησης της AXIA σχεδιάζονται για να σας εισάξουν γρήγορα στις πραγματικότητες της επενδυτικής τραπεζικής, μέσω υψηλού επιπέδου έκθεσης στον τομέα υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών. Προσφέρουμε ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης σε όλες τις χώρες και όλα τα τμήματα της AXIA.

Για να εξερευνήσετε την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης που σας ταιριάζει καλύτερα, ξεκινήστε επιλέγοντας από τα παρακάτω, με βάση την περιγραφή που σας χαρακτηρίζει!

Investment Banking

Detailed to the last drop
Unboundedly dedicated
Put your career first
Wall Street dreamer

Read More

Research

 • See the bigger picture
 • Meticulous, curious and deep digger
 • Excel junky
 • Daily passionate news follower
Read More

Group Operations

 • Desire for excellence and detail
 • Ability to deliver and meet deadlines
 • Passion to support
 • Appreciate and thrive on rules and regulations
 • Friend to reporting, filing and keeping things in order
Read More

Capital Markets

 • Number-cruncher
 • Perform on adrenaline
 • Enjoy volatility
 • Ability to process quickly, with multiple triggers
Read More