Οι ιδρυτές της AXIA είναι ιδιαιτέρως έμπειροι στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η προϋπηρεσία τους περιλαμβάνει από συμβουλευτικές υπηρεσίες για τοποθέτηση κεφαλαίων σε Hedge Funds, Private Equity Funds, Funds of Funds και Structured Products μέχρι διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων, επίβλεψη χαρτοφυλακίων για θεσμικούς επενδυτές και family offices, θεσμικές πωλήσεις και υπηρεσίες ανάλυσης.

Πάνω στα δυνατά αυτά θεμέλια, η AXIA έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία αξιόπιστη εταιρεία παροχής υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής με εμπεριστατωμένη γνώση του κλάδου και ένα μεγάλο δίκτυο επαφών με σημαντικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, γραφεία διαχείρισης μεγάλων οικογενειακών περιουσιών, κρατικά επενδυτικά ταμεία (SWF), και διαχειριστές κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων.

Οι στενοί δεσμοί μας με την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα και τις εταιρείες κατανομής κεφαλαίων παρέχουν μια ουσιαστική γνώση των διεθνών κεφαλαιαγορών. Το γεγονός αυτό αποτελεί την πυξίδα για τις συμβουλές και τις προσαρμοσμένες λύσεις που παρέχουμε στους πελάτες μας και μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους συμβούλους στην περιοχή. Εκτός από τα ισχυρά σημεία των ιδρυτών μας, η AXIA έχει δημιουργήσει μια επίλεκτη ομάδα επαγγελματιών στην επενδυτική τραπεζική, τις πωλήσεις χρέους και μετοχών, την ανάλυση καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίων.

Παρακαλλω πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία μας εταιρική παρουσίαση