Στοχεύοντας στην ενημέρωσή σας εντός του πλαισίου της Οδηγίας 2014/65/EU (MIFID II Directive), μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή το Ενημερωτικό Πακέτο σχετικά με την πολιτική της ΑΧΙΑ μαζί με τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε. Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF το 2014/65/EU MIFID II Directive εδώ.